Search
Close this search box.

Tečaj Navike Miljunaša

Ovaj tečaj vam pruža uvid u navike milijunaša i omogućuje vam da razumijete ključne karakteristike i principe koji stoje iza njihovog uspjeha. Naučit ćete kako primijeniti ove navike u vlastitom životu i ostvariti iznimne rezultate.

Što ćete dobiti:

 • Miti: Razotkrijte mitove i predrasude o bogatstvu i uspjehu te saznajte istinu o navikama milijunaša.
 • Karakteristike uspješnih: Upoznajte ključne karakteristike i osobine uspješnih ljudi te saznajte kako ih primijeniti u vlastitom životu.
 • Dobre dnevne navike: Naučite kako oblikovati svoje svakodnevne navike kako biste postali produktivniji i uspješniji.
 • Definirajte svoje snove i ciljeve: Otkrijte kako jasno definirati svoje snove i ciljeve te kako ih postupno ostvarivati.
 • Rast i razvoj: Saznajte kako neprestano rasti, razvijati se i unaprjeđivati svoje vještine i znanja.
 • Zdravlje: Shvatite važnost brige o svom tjelesnom i mentalnom zdravlju za postizanje uspjeha.
 • Povezivanje: Naučite kako izgraditi snažne i korisne veze s drugim ljudima radi ostvarivanja svojih ciljeva.
 • Uravnoteženost: Saznajte kako postići ravnotežu između profesionalnog i osobnog života te kako uskladiti svoje obveze.
 • Odugovlačenje: Prevladajte naviku odugovlačenja i naučite kako djelovati odlučno i efikasno.
 • Platite sebi: Shvatite važnost ulaganja u sebe i svoj osobni razvoj radi postizanja dugoročnog uspjeha.
 • Razmišljajte kao bogati: Naučite promijeniti svoj način razmišljanja kako biste usvojili mentalitet bogatih ljudi.
 • Nadvladavanje straha: Saznajte kako se suočiti sa strahom i koristiti ga kao pokretač za postizanje svojih ciljeva.
 • Strpljenje: Naučite važnost strpljenja i postupnog napretka na putu prema uspjehu.
 • Obećanja: Shvatite snagu obećanja i naučite kako se držati svojih riječi.
 • Pasivni prihodi: Saznajte kako stvoriti pasivne izvore prihoda koji će vam omogućiti financijsku neovisnost.
 • Poluga: Otkrijte moć poluge i kako ju iskoristiti za postizanje većih rezultata.
 • Negativne misli: Naučite kako se nositi s negativnim mislima i razviti pozitivan mentalni sklop.
 • Rekreacija: Shvatite važnost rekreacije i kako je uključiti u svoju rutinu radi održavanja ravnoteže.
 • Pomoć: Saznajte kako tražiti i pružati pomoć te kako zajedno postizati veće uspjehe.
 • “Not to do” lista: Naučite koje navike i postupci trebate izbjegavati kako biste postigli veću produktivnost i uspjeh.
 • Postavljanje pitanja: Otkrijte važnost postavljanja pravih pitanja kako biste proširili svoje znanje i spoznaje.
 • Davanje: Saznajte kako davanje može imati pozitivan utjecaj na vaš život i poslovni uspjeh.
 • Sreća: Naučite kako stvoriti sretan i ispunjen život, usklađen s vašim ciljevima.
 • “Ne!”: Shvatite važnost postavljanja granica i kako naučiti reći “ne” kada je to potrebno.
 • Apostoli: Upoznajte se s inspirativnim primjerima uspješnih ljudi i kako su ostvarili svoje ciljeve.

Ovaj tečaj vam pruža temeljne principe i navike uspješnih ljudi, prilagođene vašem vlastitom životu. Spremni ste postati najbolja verzija sebe? Pridružite nam se i počnite graditi svoj put prema uspjehu danas!

78,00