Search
Close this search box.

Novac govori

Cilj ovog programa je da shvatite, da ste vi autor svoje priče o novcu i da je vaša trenutna fin.situacija odraz priče koju pričate o novcu. Dakle, cilj je da prepoznate i promijenite svoju priču o novcu koja se sastoji iz mnogo aspekata, a neki od njih su podvjesni i vezani za emocije. Kroz ovaj program ćete mijenjanjm priču o novcu tako da ide u vašu korist i stvoriti drugačiji, bolji odnos prema novcu.

500,00